Dầu Thô WTI Mini

13:54 - 23/11/2021

Dầu Thô WTI Mini

Hợp đồng giao dịch dầu thô WTI mini là hợp đồng giao dịch Dầu thô WTI nhưng với số lượng 500 thùng/ 1 hợp đồng, và được giao dịch trên sàn NYMEX (Mỹ). Các thông tin về giá vẫn được tính như một hợp đồng dầu thô WTI thường.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu thô WTI:

  • Nguồn cung – cầu dầu thô: Các yếu tố về sản lượng của OPEC hoặc nhu cầu thị trường ảnh hưởng mạnh nhất đến giá của Dầu thô.
  • Chi phí vận chuyển và lưu kho: Dầu thô WTI được khai thác tại nhiều nơi trên thế giới, nên chi phí vận chuyển có tác động rất lớn đến giá Dầu. Hiện nay dầu thô được vận chuyển bằng 2 hình thức chính: đường ống và đường biển.
  • Chính trị: Dầu thô là mặt hàng bị ảnh hưởng nhiêu bởi chính trị.
  • Nhiên liệu sinh học: Các nhiên liệu sinh học chính là mặt hàng thay thế nên sẽ tác động đến giá của Dầu thô.

Thông tin chi tiết hợp đồng:

Tên sản phẩm giao dịchDầu thô WTI mini
Mã hàng hóaNQM
Độ lớn hợp đồng500 thùng / lot
Đơn vị giao dịchUSD / thùng
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:
5:00 – 4:00 (ngày hôm sau)
Bước giá0.025 USD / thùng
Tháng đáo hạnCác tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo.
Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.
Ngày thông báo đầu tiênTheo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùngTrước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc)
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánKhông giao nhận vật chất
Tin liên quan